probationer

probationer
tiriamasis statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokslinio pažinimo objektas – asmuo, apie kurį renkama tiksli informacija. Pedagoginio tyrimo objektas – ugdytiniai, jų grupės, kolektyvai, tarpusavio santykiai, fiziniai ir psichiniai ugdytinių ypatumai, pasireiškiantys ugdymo procese. Tiriamasis neturi žinoti, kad jis yra tiriamas, nes reikia garantuoti jo įprastinį elgesį, įprastą gyvenimo būdą ir veiklą. Priešingu atveju renkami empiriniai duomenys gali būti neobjektyvūs. atitikmenys: angl. probationer; subject; subject of experiment vok. Versuchsperson rus. испитуемый

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • probationer — pro·ba·tion·er /prō bā shə nər/ n: one (as an offender or employee) who is on probation Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996. probationer …   Law dictionary

  • Probationer — Pro*ba tion*er, n. [1913 Webster] 1. One who is undergoing probation; one who is on trial; a novice. [1913 Webster] While yet a young probationer, And candidate of heaven. Dryden. [1913 Webster] 2. A student in divinity, who, having received… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • probationer — UK US /prəˈbeɪʃənər/ noun [C] LAW ► a criminal who is allowed to stay out of prison if they do not commit another crime and follow particular rules: »The average probationer commits a technical violation within 18 months …   Financial and business terms

  • probationer — *novice, novitiate, apprentice, postulant, neophyte …   New Dictionary of Synonyms

  • probationer — ► NOUN 1) a person serving a probationary period in a job or position. 2) an offender on probation …   English terms dictionary

  • probationer — [prō bā′shənər] n. a person on probation …   English World dictionary

  • probationer — [[t]prəbe͟ɪʃənə(r), proʊ [/t]] probationers 1) N COUNT A probationer is someone who has been found guilty of committing a crime but is on probation rather than in prison. 2) N COUNT A probationer is someone who is still being trained to do a job… …   English dictionary

  • probationer — UK [prəˈbeɪʃ(ə)nə(r)] / US [prəˈbeɪʃ(ə)nər] noun [countable] Word forms probationer : singular probationer plural probationers 1) a probationary worker 2) mainly American someone who has been put on probation for committing a crime …   English dictionary

  • probationer — praktikantas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Asmuo, įgyjantis specialybės praktinių žinių, lavinantis profesinius įgūdžius kurioje nors įstaigoje, įmonėje, organizacijoje. kilmė vok. atitikmenys: angl. probationer; trainer… …   Sporto terminų žodynas

  • probationer — praktikantas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žmogus, taikantis įgytas žinias praktikoje, darbe. kilmė vok. atitikmenys: angl. probationer; trainer vok. Praktikant, m rus. практикант …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”